ครูบาศรีวิไชย

พุทธมนต์เมืองเหนือ

ครูบาพรชัย  ( เจ้าอาวาส )

[ Home ] [ ประวัติความเป็นมา ] [ เจ้าอาวาส ] [ บรรยากาศรอบๆวัด ] [ ข้อคิด ] [ หมายเหตุ ]