Top Sale Book in Thailand

วัดพระพุทธบาทสี่รอย

รูปรอยพระบาทสี่รอย

วัดพระพุทธบาทสี่รอย ตําบลสะลวง อําเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

[ Home ] [ ประวัติความเป็นมา ] [ เจ้าอาวาส ] [ บรรยากาศรอบๆวัด ] [ ข้อคิด ] [ หมายเหตุ ]